home
services
contacts

Bezpečnosť

Zaistíme Vaše dáta proti akémukoľvek zneužitiu.
Naši analytici prevedú dôkladné preverenie zabezpečenia Vašich dát, ktoré sú pre každú spoločnosť tým najdôležitejším a aj najzraniteľnejším miestom. Prevádzame audity ako aj vonkajšieho zabezpečenia, ktoré se realizuje predovšetkým pomocou firewallov, tak aj interného zabezpečenia, ktoré je v dnešnej dobe najviac podceňované. Výsledkom našej práce nie su len poriadne zabezpečené dáta, ale aj dôkladné školenie zamestnancov v oblasti zabezpečenia dát, sú im vštiepené základné bezpečnostné myšlienky tak, aby si každý zamestnanec uvedomoval cennosť dát a možnosť ich zneužitia, ale taktiež zodpovednosť za ich ochranu.
Náš tím má za úlohu previesť komplexnú ochranu Vašich dát a naďalej ju pravidelne udržovať na najvyššej možnej úrovni.
Copyright 4Consult 2006. Všetky práva vyhradené. home - služby - kontakty