home
services
contacts

Špeciálne riešenia

Naši konzultanti Vám naimplementujú najmodernejšie technológie v oblasti telekomunikácií.
Potrebou každej modernej spoločnosti je komunikovať. Bez možnosti výmeny komunikácie je spoločnosť odsúdená k zániku. Tieto informačné toky neexistují len v rámci spoločnosti, ale aj medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi či dodávateľmi. Starším druhom riešenia je vytváranie špecializovaných softwérov a centier, ktorých úlohou je komunikácia s vonkajším svetom. V dnešnej dobe je však požiadavka komunikovať v spoločnosti ucelene, a tým aj presnejšieho informovania ako aj zákazníkov, tak v prípade dodávateľov aj lepšia špecifikácia potrieb spoločnosti. Pre tento spôsob riešenia bol vyvynutý nový telekomunikačný systém, ktorý spája výhody softwérového riešenia s hardwérovým.
Naše riešenie je veľmi úzko prepojené s informačným systémom spoločnosti. Tak je možné prevádzkovať napr. identifikáciu volaného a informáciu o ňom pred prijatím hovoru, a byť tak už pripravený na možný predmet rozhovoru. Následnou analýzou dát je možné prevádzať cielené marketingové kampane, ktoré vedú k velmi efektívnemu oslovovaniu potenciálnych potrieb zákazníkov.
Vyššie uvedené príklady sú len zlomkom možností našeho riešenia, ktoré je dlhodobo vyvíjané našou materskou firmou v Spojených štátoch.
Copyright 4Consult 2006. Všetky práva vyhradené. home - služby - kontakty